Büyüme

Büyüme, Büyümeye katkı ve Büyüme katsayısı ise büyümeden üretilen değerlendirme araçlarıdır. Büyüme; karşılaştırma yapılan bir önceki döneme göre sayıların yüzde kaç oranında arttığı ya da azaldığını gösteren değerdir.

Büyümeye Katkı

Büyümeye Katkı; Pazar büyümesine ürünlerin yüzdesel olarak katkılarını yada pazarı hangi ürünün yüzde kaç büyüttüğünü gösteren değerdir.

Büyümeye Katkı Örnek

Aşağıdaki sol taraftaki görselde hesaplamada kullanacağımız veri setini görebilirsiniz.

Sağ taraftaki hesaplama görselinde ise 5. satırda ürünlerin mat_2 den mat_1 e yüzde kaç büyüdüklerini görmekteyiz.

6. satırda ise büyümeye katkı oranlarını hesaplamasını görebilirsiniz.

Ürün 4 ü yakından incelersek. 

Ürün 4 Pazar 50% büyürken, 380% büyümüş. (Neredeyse 7-8 katı)

Büyümeye katkı değeri ise 38% yani mat_2 den mat_1′ e fazladan eklenen 50 kutunun (veri tablosu 3. satır pazar sütunu) 19 kutusunu (veri tablosu 3. satır ürün 4 sütunu) gerçekleştirmiştir.

Ürün 4 büyümeye katkı yapan 2. üründür.

Veri

Büyüme

Hesaplama

Büyüme

Büyüme Katsayısı

Büyüme Katsayısı; Ürün yüzdesel değişiminin, Pazar yüzdesel değişime oranlanması ile ele edilir.

Büyüme katsayısının 100%  olması pazar büyümesi kadar büyüme gerçekleştirdiğini gösterir.

Büyüme Katsayısı Örnek

Aşağıdaki sol taraftaki görselde hesaplamada kullanacağımız veri setini görebilirsiniz.

Sağ taraftaki hesaplama görselinde ise 5. satırda ürünlerin mat_2 den mat_1 e yüzde kaç büyüdüklerini görmekteyiz.

7. satırda ise büyümeye katsayısı oranlarını hesaplamasını görebilirsiniz.

Ürün 4 ü yakından incelersek. 

Ürün 4 Pazar 50% büyürken, 380% büyüme gerçekleştirmiş. (Neredeyse 7-8 katı)

Büyüme katsayısı ise 760% yani Pazarın tam olarak 7,6 katı büyümüştür.

Ürün 1’in büyüme katsayısı ise 100% dür yani pazar büyümesini tam olarak gerçekleştirmiştir.

Ürün 3’ün büyüme katsayısı ise 33% dür yani pazarın 3 te 1 i kadar büyümüştür.

Büyüme yüzdeleri ilgilenirken bu hesaplamayı her seferinde  zaten aklımızdan yapıyoruz.

Büyüme katsayısı bize ürün büyümesini ve pazar büyümesini bir arada sunan bir değer sunmaktadır.

Veri

Büyüme

Hesaplama

Büyüme

Diğer Yaklaşımlar

KPI

KPI Sonuçlarınızı tek tıkla ulaşın ve takip edin

Pareto

80% / 20% Kuralının Bölgeye yansıması ile değerlendirin

ReBrick

Bölge yapınızı farklılaştırın, yeniden oluşturun

Teritori

Bölgenizi brick bazında, tüm ürünlerde takip edin

İş Zekası ve Bileşenleri

İş Zekası ve Bileşenleri hakkında daha detaylı bilgi almak için sayfamızı ziyaret edin

euclidBI Pharma Özellikler

İlaç sektörüne özel yaklaşımlar ve uygulama özellikleri için sayfamızı ziyaret edin
Büyüme Formülü ve Excel

Excel’de çalışırken Büyüme formülü ile ortaya çıkan  hatalı hesaplama ve 0’a bölünme hataları için linkteki sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

euclidBI Pharma ReBrick Büyüme Teritori Pareto KPI

85 / 100