euclidBI Pharma
Hans Peter Luhn ticari istihbarat iş zekası

Ticari İstihbarat ‘ın (İş Zekası) ilk olarak kullanıldığı makale

İş İstihbaratı (Zekası) ilk olarak 1958 yılında IBM araştırmacısı Hans Peter Luhn’ un yazdığı bir makalede kullanılmıştır.