Ticari İstihbarat ‘ın (İş Zekası) ilk olarak kullanıldığı makale

Hans Peter Luhn ticari istihbarat iş zekası

Ticari İstihbarat – İş Zekası Türkçe’ye İngilizceden çevrilmiştir. İş Zekası’ sı çevirisi peki yapılan işi ne kadar anlatıyor. Yapılan işi daha iyi anlatacağını düşündüğümüz çeviri ne olabilirdi.

İnternette İş Zekası’nın çevirisi hakkında arama yaptığınızda oldukça sık eleştiri aldığını ve farklı önerilerde de bulunduğunu görebilirsiniz. (Yalnız olmadığımı görmek beni mutlu etti)

İngilizcesi “Business Intelligence” ve çevirisi “İş Zekası”

Business Intelligence ilk olarak 1958 yılında IBM araştırmacısı Hans Peter Luhn’ un yazdığı bir makalede kullanılmıştır. Makale’nin tamamını ekte paylaşıyorum.

An automatic system is being developed to disseminate information to the various sections of any industrial, scientific or government organization. This intelligence system will utilize data-processing machines for auto-abstracting and auto-encoding of documents and for creating interest profiles for each of the “action points” in an organization. Both incoming and internally generated documents are automatically abstracted, characterized by a word pattern, and sent automatically to appropriate action points. This paper shows the flexibility of such a system in identifying known information, in finding who needs to know it and in disseminating it efficiently either in abstract form or as a complete document.

Published in: IBM Journal of Research and Development ( Volume: 2 , Issue: 4 , Oct. 1958 )

Kaynak: https://ieeexplore.ieee.org/document/5392644

Business kelimesinin türkçe kelime karşılıklarına bakacak olursak;

business, job, work, working, employment, task
ticarettrade, commerce, business
faaliyetactivity, business, action, service, doing, bustle
işyeribusiness, workplace, work, shop, workshop, working place
firmafirm, business
ticarethanebusiness
meselematter, issue, question, problem, affair, point
alım satımtrade, purchase and sale, commerce, business
görevtask, duty, mission, office, job, assignment
konusubject, topic, issue, matter, subject matter, theme

Google Translate
translate.google.com

Ticari İstihbarat?

Bu bilgiler doğrultusunda “Ticari İstihbarat” çevirisinin İş Zekası alanında yapılan işi daha iyi ifade ettiğini ve 3. kişilere anlatılırken daha az zorluk yaşanacağını düşündüğüm bir çeviri olduğunu düşünüyorum

Çeviri önerilieriniz var ise paylaşırsanız sevinirim.

euclidBI Blog

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.